Międzynarodowy Intensywny Trening NVC (International Intensive Training Germany 2022)

W dniach 13-22.05 2022 miałam niezwykłą dla mnie okazję być na Intenywnym Międzynarodowym Treningu NVC (Intensive International Training) w Niemczech.

Gdy jechałam na IIT nie miałam w sobie oczekiwań, a przynajmniej tak mi się wydawało. Miałam dużo wdzięczności za taką możliwość (Fundacja Trampolina – dziękuję) oraz sporo obaw. Początek był dość trudny, nowe miejsce, dużo informacji, nieznani w większości ludzie i dwa obce języki. I jednak moje oczekiwania.

Po zderzeniu się z tą rzeczywistością, zanurzeniu się w tym, co jest, zaczęły dziać się rzeczy niezwykłe. Nauka poprzez relacje i rozmowy. Kontakt z innymi, czasem właśnie tak różnymi, a jednocześnie tak podobnymi do siebie ludźmi. Płacz i wyrażanie siebie z serca, w obcym języku. Bycie widzianym i słyszanym. Doświadczanie wspólnego człowieczeństwa, bólu i radości. Przestrzeń na bycie sobą. Przynależność mimo tylu dzielących nas kawałków. System, który wspiera. Konflikty i ich rozpuszczanie, rozmową i wspólnotowością. Rozmowy, taniec, śpiew. Zatrzymanie i ruch. To wszystko to dla mnie kolejne przypomnienie i doświadczenie, że Porozumienie Bez Przemocy (NVC) to nie metoda komunikacji, a powrót do języka serca, to proces, który pomaga odkrywać nasz ludzki potencjał, piękno, widzieć nasze człowieczeństwo i uczyć się bycia w kontakcie ze sobą i z innymi. Jednocześnie to proces, pełen wyzwań, do przejścia którego bardzo pomocna jest wspólnota – inni ludzie, którzy czasem uniosą, udźwigną to, co trudne, a czasem sami potrzebują wsparcia, ludzie, z którymi możemy wspólnie odkrywać tą ścieżkę.