Showing 1 Result(s)

Międzynarodowy Intensywny Trening NVC (International Intensive Training Germany 2022)

W dniach 13-22.05 2022 miałam niezwykłą dla mnie okazję być na Intenywnym Międzynarodowym Treningu NVC (Intensive International Training) w Niemczech. Gdy jechałam na IIT nie miałam w sobie oczekiwań, a przynajmniej tak mi się wydawało. Miałam dużo wdzięczności za taką możliwość (Fundacja Trampolina – dziękuję) oraz sporo obaw. Początek był dość trudny, nowe miejsce, dużo …